STUDENCKI RUCH NAUKOWY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM  
zaloguj

Dokumenty dotyczące funkcjonowania Kół


opis dokumentudata
Zakładanie uczelnianej organizacji studenckiej - informacje ogólne2017-06-19 [pdf] [rtf]
FAQ2012-10-22 [pdf]
ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim 2008-03-27 [pdf]
Załącznik nr 1. Wniosek o zarejestrowanie Uczelnianej Organizacji Studenckiej (wzór)2008-03-27 [rtf]
Załącznik nr 2. Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego (wzór) 2008-03-27 [rtf]
Załacznik nr 3. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (wzór)2008-03-27 [rtf]
Wzór wniosku o założenie konta pocztowego Koła w domenie uw.edu.pl oraz upoważnienie do dysponowania hasłem2008-03-27 [rtf]
Wzór pisma informującego o zmianie zarządu koła2014-10-29 [rtf]